Sức khỏe của tôi và sự tương ứng của mình (Dựa theo hướng dẫn của Jon Butcher cùng với những chia sẻ của thành viên Mind Valley)

Hãy gìn giữ và chăm sóc cho thân thể bạn.
Nó là nơi duy nhất mà bạn phải sống với.

1/ Cơ sở lập luận (Nói về nền tảng niềm tin, nhận biết của bạn về phạm trù này)

+ Bạn nghĩ gì về sức khỏe?
+ Sức khỏe bạn đặt ở khía cạnh nào trong đời sống mình
+ Niền tin của bạn có ủy thác cho bạn chăng?
+ Nó đưa bạn đến một chiều sâu hơn hay nó ngăn cản bạn?
+ Lập luận của bạn về phạm trù này như thế nào, và bạn muốn nó trở nên như thế nào?

Lập Luận của Jon Butcher và những học viên của ông

+ Không có gì quan trọng hơn sức khỏe thể chất của tôi
+ Cơ thể của tôi được sáng tạo khỏe khoắn
+ Tôi quản lý vận mệnh thể chất của tôi
+ Tôi có thể thao luyện để kiểm soát sự thối thoái sinh học của cơ thể mình
+ Tôi tin, mifh có thể lắng nghe cơ thể của mình. Nó biết nó cần gì trong phương diện thức ăn thức uống và sự luyện tập cũng như những chuyển động cần thiết
+ Chỉ có tôi là người duy nhất kiểm soát kết quả phạm trù này trong đời sống của tôi - Kỷ luật và tận tụy là những điều chứng minh kết quả mà tôi mong muốn
+ Cơ thể của tôi là một phúc lành và là một kỳ công đã được sáng tạo. Tôi tin sự thông thái của cơ thể mình. Cơ thể đtôi được khởi từ thiên nhiên, đầy năng lượng và quyền năng tự chữa lành
+ Tôi không bao giờ bị bịnh
+ Sự thông minh bẩm sinh của tôi biết giữ thể chất tôi lành lặn như thế nào. Những quyết định của chính tôi sẽ thực thi giúp nó hay cản trở quá trình này. Sức khỏe của tôi là do tôi cả
+ Cơ thể tôi là một món quà, bởi thế tôi sẽ yêu thương nó cho tất cả những ngày chúng tôi ở cùng nhau
+ Cơ thể của tôi sở hữu một sự thông minh siêu phàm để giải quyết những sai lầm và bệnh tật một cách tự nhiên
+ Sức khỏe ưu việt nghĩa là sự tự do thực thụ

" Một khi nói đến ăn uống đúng và sự thao luyện thì không có việc -Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai- Ngày mai là một căn bệnh" (Allineare)

Vậy, cơ sở lập luận của bạn về Sức Khỏe của mình là gì?

Bạn hãy viết xuống vào một cuốn tập Đời Sống Của Bạn những lập luận của mình nhé. Bạn cũng có thể sao lấy lại những lập luận của người khác nếu nó hạp cho chính bạn. Điểm kế tiếp (Ý Tưởng) sẽ được tiếp tục trong ngày khác nhé.

Ghi chú: Bạn muốn copy những bài viết này đem đi đâu khác, xin trích ghi rõ nguồn)