Sinh Hoạt Gia Đình VDSB

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Sinh Hoạt Gia Đình VDSB » Your Life Book » 01 Sức Khoẻ - Thách thức tháng ba


01 Sức Khoẻ - Thách thức tháng ba

Posts 1 to 9 of 9

1

http://forumupload.ru/uploads/001b/10/ae/3/t885786.jpg

0

2

Ngày một thấy ok
Ngài hai thấy hai cánh tay đỡ không nổi, mai thêm hai cái nữa không biết ra răng

0

3

Ngày ba nhấc được ba lần, nguyên thân hình rơi phịch xuống sàn
Ngày bốn cũng rứa lun...

Mèn ơi, răng mai chín lần được đây?  :glasses:

0

4

Ngày năm cũng nớ, nhưng tạm được và cứ làm tốt nhất mình có thể
Hôm nay được nghỉ ngơi, thấy khỏe re

:rain:

0

5

Ngày 7 cũng vẫn thế
Nhưng ngày 8 có thay đổi, 5 cái đầu đã có thể vững hơn, sau đó thì cứ bẹp xép!

:D

0

6

Ngày 9 = 7x thẳng đuộc, sau đó thì cứ chạm sàn
Có chút tiến triển ấy nhỉ

:flirt:

Hôm nay đọc câu này của Jim Kwik: "Progress, no matter how small, is still progress. Celebrate the tiny wins!:cool:

0

7

Ngày 10, 12x được được
ngày 11, phải chia ra làm hai lần
ngày 12, khoẻ re
ngày 13, sau 10 cái là ngắt ngư, 5 cái bệt bệt

:flirt:

0

8

Rứa mấy ngày nay thì sao hè? Có nhấc được cái nào hôn người yêu? 🥰

0

9

Vẫn cố gắng ây, nhưng hôm nay quyết định ngưng cho đến khi cổ tay phải hết đau mới tiếp tục được.
Chắc tìm challenge khác không động đến cổ tay nhiều xem sao

Thế có người nào cùng "nhấc" không hè?

  :jumping:

0


You are here » Sinh Hoạt Gia Đình VDSB » Your Life Book » 01 Sức Khoẻ - Thách thức tháng ba