Life Book là một chiến thuật để sống hạnh phúc và thành công trong đời do chính mình viết cho mình. Là một cuốn sách đời bạn.

Đôi vợ chồng Jon và Missy Butcher đã chia sẻ đưa ra mười hai phạm trù mà hai vợ chồng họ đã phát họa, thực thi, nâng cấp Life Book của chính mình. Dọc theo đời sống từ những người mất mát, không còn gì trong đời sống, hai vợ chồng họ đã nhờ nó mà xoay vòng cuộc sống đời mình trở nên hạnh phúc hơn, thành công hơn. Với thời gian, bạn bè xung quanh thấy thế và nhờ họ giúp và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Chương trình Life Book ra đời và hiện tại được chia sẻ tại trang web Mindvalley. Trong quá trình tìm hiểu học hỏi, mình đã thử qua và thấy nó là một nền tảng tốt để học hỏi và thực thi.

Quá trình bước đi là sự học hỏi, rồi muốn chia sẻ cũng như có người đồng hành sẽ dễ dàng tiến bước hơn một mình. Chủ nhà tìm đến chủ vườn, và rồi một gia đình đang được thành hình. Hy vọng tạo được một nền tảng cho những tâm hồn đồng điệu cùng chung bước, tiến về phía truosc.

Trên cơ sở lập luận của mình là nó sẽ giúp mình đạt được một đời sống dư đầy, hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Con người sinh ra với cái quyền được hạnh phúc, được tự do, quyền vươn mình lên khỏi chính mình. Việc người khác làm được, thì mình cũng làm được. Khi chưa biết thì không thể nhận thức, khi biết rồi thì phải tìm hiểu, học và thực thi.

Life Book dựa trên 12 phạm trù:

01 Sức Khỏe (Health)
02 Tri Thức (Intellectual)
03 Cảm Xúc (Emotional)
04 Đặc Tính (Character)
05 Tâm Linh (Spiritual)
06 Tình Yêu (Love Relationship)
07 Con Cái Gia Đình (Parenting)
08 Giao Tiếp Xã Hội (Social)
09 Tài Chánh (Financial)
10 Sự Nghiệp (Career)
11 Chất Lượng Đời Sống (Quality of Life)
12 Ý Tưởng Đời Sống (Life vision)

Trong mỗi phạm trù sẽ có bốn điểm chính giúp nhìn nhận, nhận định và thực thi.

01 Cơ Sở Lập Luận (Premise)
02 Ý Tưởng (Vision)
03 Mục Đích (Purpose)
04 Chiến Thuật (Strategy)

Ghi chú: Bạn muốn copy những bài viết này đem đi đâu khác, xin trích ghi rõ nguồn)